O problému diskutovali poslanci prakticky celé čtvrteční odpoledne. Vláda předložila na žádost ODS a KSČM zprávu o tom, s čím jede na víkendové zasedání mezivládní konference do Bruselu, tzv. mandát, v němž jsou stanoveny priority ČR pro jednání o budoucí ústavě EU.

Neschválený text navrhl Jan Zahradil (ODS). Sněmovna měla podle něho vyzvat vládu, aby nepřipustila žádné zhoršení pozice ČR v EU oproti stávajícímu stavu, který je definován smlouvou o přistoupení ČR a smlouvou z Nice.

Premiér ve čtvrtek zopakoval, že mezi české priority patří princip, podle něhož každá z členských zemí bude v Evropské komisi zastoupena jedním svým komisařem. Podle Špidly budou čeští vyjednavači prosazovat také zajištění parity mezi počtem zemí a obyvatel při výpočtu kvalifikované většiny pro rozhodování.

Prohlásil, že zájmem ČR je "vlivné postavení v EU, to znamená naše schopnost skutečně ovlivňovat rozhodování, naše schopnost nebýt na okraji evropského rozhodování jako jistý, trpěný a kuriózní člen, nýbrž jako ten, jehož slovo má váhu a jehož rozhodnutí a názory se berou v úvahu".

Jen málo podpory

Argumenty ODS shrnul stínový ministr zahraničí Zahradil. Podle něho lze souhlasit s vládou v jejím úsilí o to, aby nebyla zřizována zvláštní legislativní rada EU a bylo tzv. týmové předsednictví. Podporu dává ODS i další z vládních priorit, aby každá země měla plnohodnotného komisaře. Další části vládou předloženého materiálu již Zahradil podrobil kritice.

Chybí mu např. jasné vymezení kompetencí a postavení tzv. ministra zahraničí EU. Položil vládě otázky týkající se možného vlivu EU do českého národního daňového systému, potvrzení tzv. národní suverenity nad energetickými zdroji či možnosti ovlivňovat národní legislativy členských států.

Podle Zahradila sice vláda ve svých materiálech píše, že určitá opatření týkající se těchto problémů byla udělána, neuvádí však jaká. Není tak možné posoudit, zda jde o opatření dobrá a dostatečná.

Hrozí velmocenská politika, soudí ODS

Zahradil v otázce hlasování v orgánech EU zdůraznil, že od vlády očekává dojednání takového stavu, kdy vliv ČR nebude umenšen na úkor posílení např. Německa či Francie. Stínový ministr ODS odmítl jakýkoli kompromis v této otázce: "Než špatný kompromis je lepší žádný kompromis."

Podle něho se během mezivládní konference silně začíná prosazovat velmocenská politika. Pokud by zvítězila, pak by podle jeho stranického kolegy Davida Šeicha hrozilo, že sice "budeme plnoprávnými státy s plným hlasovacím právem, s plnými právy členského státu, ale na druhé straně můžeme být také těmi pozorovateli, kteří se budou dívat, jak rozhodnutí za český stát činí někdo jiný".

Ministr zahraničí Cyril Svoboda odmítl obavy některých poslanců ODS z vytváření koalic v EU, např. starých a nových členů, malých či velkých států. Podle něho půjde spíše o koalice zájmové k určitým tématům.

"Naše síla bude ve schopnosti dohodnout se, protože EU je na tomto principu založena. Je lépe být v EU a pokračovat v tomto procesu a vidět věci pozitivně a tyto věci tvořit, než mít stoprocentní pravdu mimo EU," prohlásil šéf diplomacie.