Problému chudoby se do budoucna obává 78 procent Čechů. Nejčastěji jde o lidi nad 60 let věku a domácnosti s nižším finančním a majetkovým zabezpečením.

"Obecné obavy z problému chudoby se zatím nijak výrazně neodrážejí v subjektivním vnímání vlastní rodiny. V současné době svou rodinu jako chudou označují necelé dvě pětiny respondentů (38 procent). Tento podíl nepředstavuje nijak zásadní nárůst v porovnání s předchozími výzkumy," uvedla agentura.

Máte pocit, že jste chudá rodina - kladné odpovědi (v procentech)
srpen 1995
duben 2004
březen 2009
říjen 2010
29
44
36
38
 Zdroj: STEM

Výrazně nižší procento rodin, které se považovaly za chudé bylo v rámci výzkumů zaznamenáno naposledy v polovině 90. let, kdy se například v roce 1995 označilo za chudou rodinu 29 procent dotázaných.

Bezmála tři čtvrtiny lidí (72 procent) zároveň nesdílí názor, že za  svou chudobu si může každý sám. Ještě výrazněji odmítají tuto tezi ti, kteří za chudou označili vlastní rodinu. Z této kategorie se s názorem neztotožňuje 84 procent respondentů.