Novelu dostane k posouzení Senát. Cizinci rovněž budou do budoucna povinni mít sjednané dostatečné zdravotní pojištění.

Firmy také budou muset hradit zdravotní péči o své zaměstnance z ciziny, které propustily před skončením jejich povolení k pobytu a oni se stále zdržují na území ČR.

Nelegálně zaměstnaný cizinec bude také mít možnost požádat o udělení dlouhodobého pobytu na dobu, po kterou se dohaduje se zaměstnavatelem o zaplacení dlužné mzdy.

Modrá karta pro kvalifikované

Zavedena by měla být i takzvaná modrá karta, která by opravňovala cizince k dlouhodobému pobytu i k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Zákon také počítá s převodem cizinecké agendy z policie na ministerstvo vnitra.