Stanovení hranice chudoby je pochopitelně odvislé od celkové hmotné situace. "Konkrétně podle lidí, jejichž majetek dosahuje maximálně 100 000 korun, začíná chudoba čtyřčlenné rodiny na 17 000 korun měsíčně. U lidí s majetkem nad 5 miliónů je tato hranice 20 200 korun. Zjištěná skutečnost vypovídá o obecnější souvislosti - se zvyšujícím se majetkem rostou životní nároky," konstatuje průzkum.

Není bez zajímavosti, že výši hranice chudoby stanovují i lidé žijící ve městech nad 90 000 obyvatel (19 700 korun), naopak pro obyvatele měst s 5 až 90 000 obyvateli jde o částku o dva tisíce nižší.

Hranice čistého příjmu pro čtyřčlennou rodinu, kterou lze označit za chudou (v %)
do 10 000 korun
13
11 000-15 000 korun
28
16-20 000 korun
36
21-25 000 korun
13
26-30 000 korun
6
31-35 000 korun
2
36-40 000 korun
1
41 000 korun a více1
Zdroj: STEM

Vyšší hranici chudoby stanovují vedle majetných lidí i ti, "jejichž náklady na bydlení jsou neúnosné a nemohou je snížit."

"I oni posouvají hranici výš než zbytek populace. Důvodem však nebudou vyšší standardy, ale vědomí vysokých finančních nákladů spojených s bydlením, které mohou i z páru s vyššími příjmy udělat de facto chudé," připomíná průzkum.