Zdůraznil, že není proti zaměstnávání cizinců, pokud jsou odměňováni a mají stejné sociální podmínky jako čeští občané. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD) na sjezdu uvedl, že připravovaná novela zákona o zaměstnanosti má omezit nelegální práci českých i zahraničních dělníků.

Škromach novinářům řekl, že novela zvýší sankce vůči zaměstnavatelům, kteří využívají práce načerno. Usnadní i prokazování toho, že člověk, kterého na pracovišti přistihla kontrola, tam pracuje. Škromach předpokládá, že novela bude přijata ještě letos.

Sjezd chce probrat zneužívání zaměstnanců

Předseda svazu Stanislav Antoniv uvedl, že účastníci sjezdu se budou zabývat především negativními jevy ve stavebnictví. Za hlavní problémy považuje nedodržování pravidel pracovního trhu, zejména ve vztahu k cizincům, toleranci nezákonného rozsahu přesčasů, uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, práci na živnostenský list a zaměstnávání načerno.

Připravovaný nový zákoník práce podle stavbařů musí dodržet dosaženou úroveň pracovně-právní ochrany zaměstnanců. V zákoníku by měla být zakotvena povinnost plošného rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně, a to i na firmy, které nejsou členy zaměstnavatelského svazu. Svaz Stavba má 35 000 členů a zastupuje zhruba 180 000 zaměstnanců ve firmách, kde jsou odbory. Celkem stavebnictví zaměstnává asi 400 000 lidí. Podle Antoniva se průměrná mzda ve stavebnictví před čtyřmi roky pohybovala kolem 12 000 korun, nyní se zvýšila na zhruba 15 000.