„Dělali jsme na tom po nocích. Práce teď byla ukradena,“ prohlásil Baláž. Reagoval tak na podobnou práci Jiřího Froňka, který si podle obou mladých lékařů IKEM měl přivlastnit výsledky jejich experimentu a na jeho základě pak napsat svoji dizertační práci a v Olomouci získat titul Ph.D.

Celý spor vyplul na povrch v souvislosti s konkurzem na místo šéfa transplantační chirurgie IKEM. Do něho se přihlásil stávající přednosta Miloš Adamec a Jiří Froněk, který pracoval v Londýně na prestižní klinice. Výběrové řízení proběhlo 19. října, ale protože vyvstala pochybnost o původnosti Froňkovy práce, vedení IKEM zatím výsledky konkurzu nevyhlásilo, a tak ho vlastně pozastavilo.

Přednosta kliniky, profesor Miloš Adamec

Přednosta kliniky Miloš Adamec

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Ze třiceti stránek práce pouze tři stránky napsal doktor Froněk. Ostatní stránky jsou v jeho dizertační práci opsané z naší práce,“ prohlásil Matia. Fyzicky prý nebyl přítomen experimentu, dostal jen k nahlédnutí výsledky, které si zkopíroval a použil je včetně snímků a grafů. Baláž a Matia jsou připraveni obhajovat své autorství „třeba i před vědeckými radami v Oxfordu či Cambridgi.“

Oba se také obrátili na advokátní kancelář, která je bude zastupovat. Advokát Jiří Matzner Právu řekl, že se zvažuje podání žaloby na určení, kdo je autorem práce a současně podání trestního oznámení na Froňka za poškozování cizích práv, případně na neoprávněné kopírování a neuvedení zdroje.

Přiznal, že podání bude záviset na výsledcích vědecké rady lékařské fakulty v Košicích, Olomouci a České lékařské komory, které práce budou posuzovat.

Froněk plagiátorství odmítá

Na soud se hodlá obrátit i Froněk. Plagiátorství odmítá a Právu sdělil, že byla velmi závažně poškozena jeho osobní a pracovní čest. V rozhovoru pro sobotní vydání deníku Právo pak uvedl, že „má práce rozhodně není plagiát. Spolupráci s kolegy jsem nikdy nepopíral. V práci samotné a při obhajobě jsem za ni kolegům poděkoval. Spolupráce ale přece neznamená plagiátorství.“

Froněk již dříve řekl, že si téma dizertační práce zapsal v Praze v roce 1999 a obhájil ji v Olomouci v roce 2004. Baláž si podle něj téma výzkumu zapsal až v roce 2001 a práci obhájil v roce 2005 v Košicích.

Adamec: velký prohřešek

Adamec na otázku, proč údajné plagiátorství vyšlo najevo až nyní, když Froněk dizertační práci obhájil v roce 2004, Právu řekl, že možnost seznámit se s ní a porovnat ji s druhou prací mladých lékařů Petera Baláže a Ivana Matii, kteří pracují v jeho transplantačním týmu, měl teprve před zhruba dvaceti dny: „Připravujeme v IKEM transplantaci tenkého střeva. Doktor Martin Oliverius, vedoucí programu transplantace střeva, nyní odevzdal dizertační práci na podobné téma. A tak jsme chtěli všechny staré práce vidět, o čem píší, jaké jsou jejich vědecké výsledky. Z těch prací, které v IKEM vznikly – byly čtyři – jsou dvě stejné. Jsem přesvědčen, že práce doktora Baláže a Matii je původní.“

„Nejvíc se zlobím, že doktor Froněk se dával na první místa článků, které nenapsal. To se ve vědeckém světě bere jako velký prohřešek,“ uzavřel Adamec. Dál zůstává v čele kliniky až do vyhlášení výsledků konkurzního řízení. Baláž a Matia prohlásili, že pokud by se Froněk stal vítězem konkurzu, okamžitě z IKEM podají výpověď.