"Pokud žena půjde například se žlučníkovými problémy k lékaři, administrátor nemocnice díky registrům současně zjistí kolikrát byla třeba na umělém přerušení těhotenství. To je špatné, zneužitelné a jsem proti tomu," řekl v rozpravě poslanec ODS Miroslav Ouzký. Ministryně zdravotnictví Marie Součková ale tvrdí, že žádné úniky citlivých údajů nehrozí. "V centrálních registrech jsou už data anonymní, pouze ti, co je do nich vkládají je mají detailně ve své zdravotní dokumentaci," uvedla Součková.

Dodala, že do nového roku už se poslancům zřejmě nepodaří přijmout zákon o registrech a tak je připravena vydat vyhlášku, která registry ošetří do doby, než bude přijat zákon nový. Až dosud tyto registry fungují právě na základě vyhlášky a od nového roky měly být vedeny na základě zákona. Pokud by se tak nestalo, Úřad na ochranu osobních údajů varoval, že bude od nového roku trestat zdravotnická zařízení a lékaře, kteří tyto citlivé údaje do registru poskytnou. Není totiž pro to žádný zákonný podklad.

Součková: Registry jsou důležité

Součková ale tvrdí, že něco takového nedopustí a proto vydá zmíněnou novou vyhlášku sama. Domnívá se, že registry jsou nesmírně důležité jak pro pacienta, tak z hlediska celospolečenského. Na jejich základě se totiž dá přesně zjistit, jaký je zdravotní stav obyvatel, na co konkrétně kde lidé nejvíce stůňou a stát pak může udělat náležitá preventivní opatření.

Poslanec Ouzký si ale myslí, že není třeba sbírat detailní údaje o občanovi s rodným číslem, datumem narození, místem bydliště, když v druhé fázi na celonárodní úrovni se stejně tyto údaje anonymizují. Připustil však, že možnou cestou je, a to obsahují i pozměňovací návrhy, aby pacient dal k využití těchto svých údajů písemný souhlas nebo byly data sbírána anonymně.

O jaké registry jde

Ve sporu mezi opozicí a koalicí jde celkem o 13 národních registrů. Jsou to registry: onkologický, hospitalizovaných, rodiček, novorozenců, vrozených vad, lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, registr potratů, cévní chirurgie, kardiochirurgický, kloubních náhrad, nemocí z povolání, kardiovaskulárních intervencí a uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.