Mezi omilostněnými je i několik cizích státních příslušníků. Informoval o tom jeho mluvčí Radim Ochvat.

Bělorusovi Sergeii Napreenkovovi prominul prezident dvojnásobný trest vyhoštění. "Prezident přihlédl k tomu, že jmenovanému by v případě vyhoštění do Běloruska hrozilo pronásledování z politických důvodů. Pan Napreenko původně do ČR přicestoval legálně a jiné trestné činnosti než neoprávněného pobytu se nedopustil. Žádost podpořila i organizace Amnesty International ČR," uvedla ve zdůvodnění prezidentská kancelář.

Vietnamská občanka Thi Ha Nguyen, která byla odsouzena za porušování práv k ochranné známce. "Prezident přihlédl k tomu, že v důsledku odsouzení by paní Nguyen nebylo prodlouženo povolení k trvalému pobytu a jmenovaná by musela v ČR zanechat svoji rodinu, která je zde již plně integrována," doplnil Ochvat s tím, že žena i její rodina mají v ČR veškeré zázemí.

U dalších omilostněných přihlédl prezident například k tomu, že pečují o nezletilé potomky.