Osvědčení vydala matrika v Praze 1 s vedoucí Janou Talmanovou na základě Kinským předloženého československého pasu. Kinského poslední trvalý pobyt na československém území byl však i podle jeho advokáta Jaroslava Čapka v chrudimském okresu. Věc tedy podle zákona o nabývání a pozbývání státního občanství měla řešit chrudimská a ne pražská matrika.

"Ministerstvo vnitra v současné době řeší otázku místně příslušného orgánu. Závěr šetření lze očekávat v řádu dnů," sdělil Právu Jiří Hájek z tiskového odboru ministerstva.

"Nevím přesně, zda to Praha 1 jen rozhodovala. Řešil to ale okresní úřad Chrudim, a to z toho důvodu, že na jeho teritoriu měl pan Kinský poslední bydliště. Konkrétně na zámku v Heřmanově Městci," odpověděl Právu Čapek. Podle něj Kinský dnes nemá ani v Čechách, ani na Moravě trvalé bydliště, čtyřletého ho ze země rodina odvezla do Argentiny v roce 1940. "Muselo se to tedy posuzovat podle toho posledního na území Československa," doplnil Čapek.

Dětský pas Kinského je pravý

Proč se pod osvědčením objevilo razítko matriky v Praze 1 a podpis její vedoucí Talmanové, tedy stejná otázka, jakou si klade ministerstvo vnitra, Čapek nevěděl. "Snad nějaké vnitřní předpisy. Celou věc vyřizovalo velvyslanectví České republiky v Buenos Aires. Pan Kinský si tam šel pro nový pas, měl jen starý, dětský. Sdělili mu, že se před vydáním pasu musí prověřit skutečnost jeho občanství. Ověřili to a nový pas mu vydali," popsal advokát.

Již dříve se mu podařilo vyvrátit pochybnosti o pravosti původního, dětského pasu. Ten totiž byl datován k lednu 1936, zhruba devět měsíců před Kinského narozením. Podle evidenčních čísel pasů se však podařilo dohledat, že se jedná o administrativní chybu. Pas byl vydán v lednu 1937.

O Talmanovou a osvědčení o státním občanství se z podnětu ministra kultury Pavla Dostála už zajímala policie. Zjistila administrativní chybu při vydání dětského pasu a případ odložila. O to, jaký úřad osvědčení vydal, se zjevně nezajímala. Stejně postupoval pražský magistrát - pro státní občanství druhoinstanční orgán.

"Je to jasný výkon státní správy. Pokud nebylo podáno odvolání, nemůžeme s tím nic dělat. Jediný, kdo by se mohl proti vydání osvědčení o občanství odvolat, je advokát pana Kinského. Jiní účastníci řízení nejsou," řekla Právu jedna z matrikářek pražského magistrátu.