Spokojenost s EU vyjadřují především mladí a vzdělaní lidé. Nedůvěra naopak převažuje  mezi občany důchodového věku a stoupenci levicových stran, zejména KSČM.

"Spokojenost s naším členstvím v EU úzce souvisí s důvěrou, které u české veřejnosti Evropská unie požívá. V současnosti jí věří těsně nadpoloviční většina – 53 procent občanů," připomíná průzkum. Důvěra v Evropský parlament setrvává na 44 procentech.

Spokojenost Čechů s EU (v procentech)
únor 2008
leden 2009
září 2010
58
66
52
 Zdroj: STEM

Agentura připomíná, že podíl spokojených občanů dlouhodobě osciluje kolem 60 procent. "Momentálně se ovšem nachází spokojenost s členstvím v EU na dolní hranici pásma, v němž se pohybuje, tedy jen těsně nad 50 procent," uvádí STEM a připomíná, že v době českého předsednictví radě EU byly s členstvím spokojeny rekordní dvě třetiny občanů.

Není bez zajímavosti, že větší spokojenost vyslovují stoupenci středopravicových stran TOP 09, ODSVV. "Kupodivu podprůměrná je spokojenost mezi stoupenci proevropsky orientované sociální demokracie (41 procent)," uvádí zpráva. Nepřekvapí naopak euroskepticismus stoupenců KSČM.