Vnitro jako jediný resort z patnáctičlenné vlády odmítlo na dotaz Práva sdělit, kdo ministrovi radí. Všechna ostatní ministerstva včetně úřadu premiéra nevidí ve zveřejnění jmen poradců problém, i když uvést konkrétní sumy, za kolik pracují, se většina rovněž zdráhá. Naopak vnitro obecně uvedlo aspoň částku.

„K vašemu dotazu, vztahujícímu se ke zveřejnění jmen poradců ministra vnitra, je nutné konstatovat, že platná právní úprava tuto povinnost ministerstvu vnitra neukládá,“ zněla odpověď tiskového odboru na dotaz Práva. Těžko předpokládat, že by nebyla konzultována s Johnem a jeho nejbližšími spolupracovníky.

Vnitro bylo ochotno pouze sdělit, že ministr má sbor tří stálých poradců pro ekonomiku, personalistiku a finanční poradenství, přičemž sbor se stále formuje. Každý z poradců dostává za své služby 15 tisíc měsíčně.

A nezamlčelo další informaci: „Za svou kariéru novináře pan ministr poznal mnoho kvalitních lidí, se kterými nyní bezplatně konzultuje aktuální otázky a čerpá od nich informace.“ Zpráva k nezaplacení.

Platí se z našich daní? Tak je neutajujte!

Toto utajování nemá žádnou oporu v zákonech. „Teď je módní používat slova o transparentnosti, ale když přijde na lámání chleba, každý má pocit, že myslel něco jiného. Asi tím myslel prvomájový transparent,“ komentoval s nadsázkou neochotu vnitra Oldřich Kužílek, někdejší tvůrce zákona o svobodném přístupu k informacím a nyní odborník na otevřenost veřejné správy.

Podle něj mají úřady naopak povinnost jména poradců uvést. „Je to veřejná informace velmi zřetelně formulovaná v zákoně,“ řekl Právu Kužílek.

Zákon totiž stanoví, že úřad poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Odměna za poradenství je bezpochyby vyplácena z veřejných prostředků.

„Jestli se tady z našich daní skládáme mj. na činnost vlády, a tím pádem na práci poradců, tak je nepochybně nutné tyto informace poskytovat,“ tvrdí Kužílek.

Co říká zákon
Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Jde o jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Navíc poradci jsou podle něj osobami veřejně činnými, takže jejich zveřejnění není ani v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Naopak. Ačkoli poradci stojí v pozadí a na jejich práci často není vidět, jejich role může být klíčová. Svými radami mohou ovlivnit nejen názory, ale také rozhodnutí ministrů. Pokud ovšem nejde v některých případech jen o uměle vytvořené pašalíky třeba pro vysloužilé politiky, kteří jen těžko hledají uplatnění.

Řada ministrů současných i minulých může vyprávět příběhy, kterak se do jejich blízkosti a přízně snaží vetřít různí lobbisté, „přátelé“ z politiky či známí známých.
V mnohých případech totiž platí, že cesta na výsluní ať už politické, či v byznysu je z postu poradce snadnější.