Strany tvrdí, že podle smlouvy, kterou společnost JCDecaux uzavřela s hlavním městem, má být určitá část ploch reklamních vitrín bezplatně poskytnuta městu k nekomerčním účelům. Jedná se totiž o nefinanční kompenzaci za poskytnutí veřejných pozemků a exkluzivních práv na reklamu.

Witzany v podání policii vysvětluje, že „234 ploch prosvětlených vitrín mělo být využito pro kampaň, ‚Pracujeme pro Pražany – image kampaň´. Lze se domnívat, že právě tyto plochy města byly využity pro kampaň politické strany ODS.“

Kamenem úrazu je podle obou stran to, že o tom, kdo obsadí nekomerční část ploch, rozhoduje podle smlouvy Rada hlavního města, kterou zcela ovládá ODS. Ta na tyto plochy umístila vlastní předvolební materiály.

„Takový přístup je v rozporu se všemi pravidly a ohrožuje podstatu zastupitelské demokracie. Jedna politická strana totiž získává zvýhodněný přístup ke komunikačním kanálům oproti stranám ostatním,“ říká Witzany.

Podle lídra SZ Petry Kolínské, která zelené na magistrátu zastupuje, "neobstojí argument, že za pochybení může pronajímatel." "Rada města, jež je zcela v rukou ODS, totiž rozhoduje o tom, kdo nekomerční plochy reklamních vitrín společnosti JCDecaux obsadí,“ tvrdí Kolínská.

Z městských peněz si kampaň neplatíme, tvrdí ODS

Náměstek primátora Pavel Klega (ODS), který je jedním z pražských lídrů ODS tvrdí, že strana si z městských peněz kampaň neplatí. „V žádném případě, to vylučuji,“ reagoval pro Právo.

 

Buď za ty plochy ODS neplatí, pak se obohacuje ODS, nebo platí, pak se obohacuje příjemce. Řádově jde o desítky miliónů.Jiří Witzany

 

Podle Witzanyho však JCDecaux jednoznačně pražskou ODS zvýhodňuje, a to navzdory vlastním pravidlům. „Plakáty určené zákazníkem k umístění na reklamních plochách nesmí mít ve své úpravě ani textu politický anebo náboženský obsah, nesmí porušovat platný právní řád ČR a dobré mravy,“ říkají Všeobecné obchodní podmínky JCDecaux Městský mobiliář.

„Největší problém vidím v tom, že politická strana ovládající radnici zneužívá svého postavení a využívá veřejných statků pro svou vlastní kampaň. Tím poměrně zásadně narušuje rovnou politickou soutěž. V majetkoprávní rovině jde o obohacení. Buď za ty plochy ODS neplatí, pak se obohacuje ODS, nebo platí, pak se obohacuje příjemce, tedy JCDecaux Bigboard nebo JCDecaux. Řádově jde o desítky miliónů, což jistě není málo,“ řekl Witzany.

Šťastný: vše je v souladu s předpisy

Šéf pražské ODS Boris Šťastný Právu řekl, že od společnosti JCDecaux dostal písemné ujištění, že vše je v souladu s předpisy a smluvními vztahy. Pražská ODS si podle Šťastného nakoupila u JCDecaux reklamní plochy „v dobré víře“.

„ODS Praha však nemůže být odpovědná za to, že existují nějaká omezení pro výlep plakátů,“ řekl Právu Šťastný.

Podle Klegy existuje přesně vymezený seznam ploch, na nichž být politická reklama nesmí. „Jsou taxativně vymezeny pro propagaci konkrétních akcí, je přesně definováno, kde jsou a jak jsou veliké,“ uvedl Klega a dodal: „Ty ostatní fungují na komerční bázi.“