V Brně se ze Zelného trhu na pochod na podporu kapitalismu vydalo dvanáct členů Liberálního institutu. Hned na úvod se mezi ně vmísil stejný počet anarchistů s transparentem Důsledným válčením za růst HDP. Po asi pěti stech metrech pochodu a vzájemném pošťuchování a překrývání transparentu se na nároží Údolní a Joštovy ulice obě skupiny fyzicky střetly. Odtrhli je od sebe až hlídkující policisté.

V Praze asi desetičlenná skupinka anarchistů bránila šesti zastáncům kapitalismu v pochodu. Když členové institutu rozvinuli svůj transparent a začali lidem rozdávat deklaraci o principech a možnostech kapitalismu, připojila se k nim skupinka anarchistů se svými protikapitalistickými hesly. Příznivci kapitalismu se na chvíli stáhli a počkali, až anarchisté odejdou, potom ve své akci pokračovali a obešli Staroměstské náměstí.