Soudci NSS zpochybňovali především to, že kárná řízení jsou jednostupňová. Potrestaní justiční činitelé se tak nemohou proti verdiktu odvolat. Je to právě NSS, který jejich prohřešky podle současné právní úpravy řeší.

Před novelou zákona bylo kárné řízení dvoustupňové. Začínalo u obou vrchních soudů, případná odvolání pak projednával Nejvyšší soud. Poslední novela však řízení zjednodušila a přesunula k NSS. Potrestaní soudci mohou jen podat ústavní stížnost, jinou možnost obrany nemají. Podle starých pravidel soudy dosud řeší kárné žaloby, jež mají počátek před poslední změnou zákona.

Nová pravidla kárných řízení jsou přísnější. Senáty mohou soudcům nebo žalobcům strhnout až 30 procent platu na dva roky. Krajní možností zůstalo odvolání z funkce. V kárných senátech už nezasedají jen soudci, ale také zástupci dalších právních profesí. Účelem novely bylo omezení soudcovské solidarity v kárných řízeních.

Podle návrhu Nejvyššího správního soudu je hlavní otázkou to, zda jednostupňové řízení v tak závažné problematice neporušuje právo na spravedlivý proces. Na údajnou protiústavnost zákona upozorňovala v minulosti i Soudcovská unie ČR.