Informoval o tom v úterý mluvčí ministerstva vnitra Jiří Reichl. Transformaci cizinecké policie má na starosti policejní prezident Oldřich Martinů.

O zrušení oblastních ředitelství cizinecké policie a její transformaci v úterý rozhodl ministr vnitra Radek John (VV). Již dříve odmítl obavy, že by zvolený model mohl vést k tomu, že se Česko stane rájem nelegální migrace.

Podle Reichla vybíral John z pěti variant - vybrána nakonec byla tzv. teritoriální varianta. "Přesvědčily mne dva aspekty: úspornost a především protikorupčnost. Zvolená varianta přinese roční úsporu v personální oblasti ve výši 218,778 miliónů Kč," řekl John.

Ředitelství Služby cizinecké policie bude podle Reichla v redukované podobě zachováno, plní totiž úkoly související s ochranou vnějších hranic a se členstvím Česka ve schengenském prostoru volného pohybu osob. "Díky teritoriálnímu modelu řízení budou všechny služby policie působící ve vnitrozemí podléhat jednotnému velení ze strany krajských ředitelství a policejního prezidia," vysvětlil mluvčí.

Reichl dále oznámil, že některé správní agendy související s pobytem cizinců budou převedeny do kompetence ministerstva vnitra. Převod agendy cizinecké policie související s povolováním dlouhodobých pobytů tak bude o dva roky urychlen.

Úspory nákladů

"Předpokládáme také přesun agendy dlouhodobých víz. Zcivilnění celé této agendy uvolní ruce policii při výkonu policejních (nikoli správních) činností a přinese zkvalitnění práce policie v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Zcivilnění agend se již v minulosti uskutečnilo v případě občanských průkazů, cestovních dokladů nebo řidičských průkazů. Tento krok také odpovídá praxi rozšířené v zemích Evropské unie," zdůraznil mluvčí.

Převod části správních agend z policie na ministerstvo vnitra podle Reichla přispěje k dalším úsporám nákladů a ke zvýšení protikorupčních standardů. "Dojde také k eliminaci případů zprostředkovatelství, klientelismu a korupce," pokračoval mluvčí.

Pro převod správní agendy z policie na ministerstvo vnitra je nezbytné schválit změny, které bude projednávat Poslanecká sněmovna v rámci vládního návrhu novely zákona o pobytu cizinců.