Změna územního plánu, ke které se nyní veřejnost může vyjádřit, navrhuje vznik obytných domů na úkor zeleně. Lokalita přitom leží v dosud nezastavěném a nezastavitelném území, jehož součástí je přírodní park Hostivař - Záběhlice a chráněné území Meandry Botiče.

Záměr pravděpodobně prosazuje politické vedení města, v kterém jsou pouze zástupci ODS. Se změnou totiž nesouhlasí ani někteří odborníci, kteří se územním plánováním na pražském magistrátu zabývají. Své důvody popsali přímo v návrhu změny.

Vadí jim mimo jiné to, že v místě není vybudována dopravní infrastruktura. Výstavba tedy podle nich zatíží současné komunikace, zvýší hluk a kvalitu ovzduší v okolí. "Z hlediska dopravy by nárůst zástavby v předmětném území znamenal další zcela nežádoucí přitížení komunikačního systému města automobilovou dopravou a další významné zhoršení současné nevyhovující situace," píše se v podkladech ke změně.

Zástavba je proti stavebnímu zákonu, tvrdí odborníci

V odůvodnění změny se rovněž uvádí, že záměr je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Prahy, a proto není ani v souladu s cíli uvedenými ve stavebním zákoně. "Změna výrazně redukuje celoměstský systém zeleně a degraduje krajinářsky hodnotné území," uvádí se v odůvodnění, které zpracovávali odborníci.

Proti zástavbě území, která se nachází v katastru Záběhlic, Chodova a Hostivaře, už dříve protestovaly tisíce Pražanů. Podle Renaty Chmelové ze sdružení Koalice Trojmezí se pod petici odmítající výstavbu podepsalo 16 000 lidí. "Je evidentní, že ODS před volbami tlačí na to, aby projednání změny šlo dál," řekla Chmelová. Podle ní současný plán vychází z požadavků developerů, kteří si v lokalitě nakoupili pozemky.

Občané mohou vznést námitky

Společně s Trojmezím byly zveřejněny také návrhy dalších celoměstsky významných změn, které se týkají obytné zástavby v Pitkovicích, vybudování železniční zástavky Zahradní Město nebo výstavby administrativních budov ve Stodůlkách.

Koncepty změn budou vystaveny do 2. listopadu také na odboru územního plánu a na webových stránkách Prahy. Zájemci mohou ke změnám podat své připomínky. Vyjádřit se mohou také 18. října od 8:00, kdy se v sále pražského zastupitelstva bude konat veřejné projednání.