Mluvčí vlády Anna Veverková na dotaz Práva uvedla, že vláda nemohla najít jiný termín, neboť ve středu brzy ráno začíná v Bruselu jednání. Premiér přitom chce ještě v úterý o mandátu informovat sněmovnu. Přeje si však, aby Klaus byl o jednání vlády informován a nabídl mu schůzku na pondělí. Čas schůzky zatím nebyl stanoven. Premiér se přizpůsobí časovým možnostem hlavy státu, dodala Veverková. 

Ministři mají v neděli v noci na mimořádné schůzi kabinetu rozhodovat, jaké principy budou čeští vyjednavači v čele s premiérem hájit při závěrečných jednáních o evropské ústavě.

Praha pro rovnoprávnost malých s velkými

I po nedávné schůzce ministrů zahraničí členských a vstupujících zemí EU v Neapoli přetrvávaly ve většině sporných bodů rozpory. Najít kompromis se pokusí prezidenti a premiéři příští týden na summitu v Bruselu.

Praha dlouhodobě zastává názor, že ústava rozšířené Unie nemůže zvýhodňovat větší státy na úkor menších. Vláda pokládá za prioritní ustanovení, aby každá země budoucí pětadvacetičlenné Unii měla svého plnohodnotného člena v Evropské komisi. Zejména zakládající členové EU ale namítají, že tak početná komise nebude akceschopná.

Sporným bodem také zůstává, v jakých oblastech se má zachovat právo veta, což je pro ČR důležité především v daňové a rozpočtové oblasti a v zahraniční politice. Další otázkou je, jak dlouhé má být týmové předsednictví tří zemí - zda dvanáct nebo osmnáct měsíců. Nevyjasněné zůstává postavení a role evropského ministra zahraničí. Česko zastává názor, že by neměl by být nazýván ministrem zahraničí, ale spíše zástupcem pro vnější vztahy. Vlády se přou i o to, zda v preambuli nechat zmínku o křesťanských kořenech společenství.

ODS kritizuje vyjednavače

Opoziční ODS vládním vyjednavačům opakovaně vyčítá, že na jednání o euroústavě jezdí s příliš malými požadavky a nejsou vstřícní k návrhům opozice. Občanští demokraté, kteří se netají výhradami k podobě evropské integrace, kritizují, že Špidlova vláda za hlavní problém považuje počet komisařů, zatímco skutečně kontroverzní body dokumentu opomíjí. Také prezident Václav Klaus se netají kritikou připravovaného dokumentu. Má pochybnosti o tom, zda snaha o zefektivnění chodu EU nejde příliš na úkor svobody a samostatnosti států.