Podle nynějšího rozhodnutí, které ČTK poskytl starosta Suchola Petr Hejl, jsou stanoviska, která se stavbou souhlasila pod podmínkou realizace některých kompenzačních opatření, v rozporu se zákonem. Podmínkou souhlasu byla mimo jiné výstavba protihlukové stěny a rozšíření hlukového pásma, kde nemusí být limity splňovány.

Podle hygienika ale budou i po vybudování protihlukových opatření limity hluku na několika místech překračovány. "Z výše uvedeného vyplývá, že realizací navržené stavby (včetně protihlukových opatření) nebudou dodrženy požadavky stanovené (...) zákonem o ochraně veřejného zdraví," píše se v rozhodnutí.

Hygienik také nesouhlasí s vyhlášením hlukového pásma. "Orgány ochrany veřejného zdraví v případě předpokládaného překročení limitů hluku nemohou místo protihlukových opatření požadovat ochranné hlukové pásmo," uvedl.

Územní rozhodnutí je staré již dva roky

Rozhodnutí hlavního hygienika vítá suchdolská radnice, která proti vedení okruhu přes své území dlouhodobě bojuje. "Je to dobrá zpráva, obyvatelé nelze zatěžovat nadlimitním hlukem," uvedl starosta Hejl. Podle něj nyní není možné vydat územní rozhodnutí pro tuto stavbu a projekt se bude muset upravit.

Stanovisko hygienika si vyžádalo ministerstvo pro místní rozvoj, které posuzuje odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí pro tuto stavbu. Územní rozhodnutí vydal před dvěma lety stavební odbor pražského magistrátu. Suchdolská radnice a další odpůrci stavby se proti tomu odvolali.