Rada Jihomoravského kraje totiž zřídila stálou pracovní skupinu pro oblast prevence korupce. Jak zdůraznil hejtman Michal Hašek, jejími členy jsou zástupci všech stran krajského zastupitelstva.

„Jde konkrétně o předsedu kontrolního výboru zastupitelstva Stanislava Navrkala (KSČM), předsedu finančního výboru Zdeňka Dufka (ČSSD), členku Rady JMK Marii Cackovou (KDU-ČSL)  a předsedu komise regionálního rozvoje Marka Juhu (ODS). Členem skupiny je rovněž vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Martin Mikš.

Tato pracovní skupina dostala za úkol zmapovat a popsat všechny rizikové oblasti, má také připravit mapu korupčních rizik a navrhnout případné změny v koncepčních materiálech a vnitřních předpisech Jihomoravského kraje. Současně dostal ředitel krajského úřadu Jiří Crha za úkol do konce října zřídit protikorupční linku,“ uvedl hejtman.

Jihomoravský kraj sází v boji s korupcí na prevenci. Zřízení vlastní protikorupční linky je pouze první krok. Do konce roku připraví ve spolupráci s nevládními organizacemi komplexní strategii prevence korupce. „Jde nám o to, abychom udělali první krok v prevenci korupce a vytvořili metodiku, jak pracovat s náměty takového jednání,“ doplnil  Michal Hašek. Podle náměstka hejtmana Stanislava Juránka je jihomoravský krajský úřad prvním krajským úřadem v republice, který linku zřídí. „Ukazuje to na vážný zájem kraje představit strategii prevence a boje s korupcí,“ dodal.

Na skutečnost, že v zemi již existuje celostátní protikorupční linka Michal Hašek uvedl: „Krajská linka nemá být likvidační konkurencí obdobné celostátní linky 159, o které bohužel dosud nebylo příliš slyšet. Chceme svým krokem přispět k prevenci korupce, represe je věcí státu a jeho orgánů. Předpokládáme, že podněty z námi zřízené linky se budou týkat problematiky jihomoravského kraje. Zároveň však musím dodat, že jsme nebyli v posledním roce ani jednou kontaktováni provozovatelem celostátní linky s žádným podnětem či doporučením.“ Zároveň dodal, že po zřízení linky bude zprovozněn i protikorupční webový portál a osloveny budou mimo dalších korků i nevládní organizace.