„Naše melouny šly spravedlivě do všech částí Zlína,“ sdělila Eva Štauderová, která vede kandidátku M.O.R. pro volby na zlínský magistrát.

„Melounů bylo 755 a mizely závratnou rychlostí,“ řekla Štauderová. „Z našich ‚melounů‘ měli mít prospěch všichni občané Zlína. K melounům rozdáváme také informační leták, v němž je příkladem vypočteno, co se dalo za částku 755 miliónů pořídit jiného,“ uvedla Štauderová.

Nazlobená primátorka

Primátorka Zlína Irena Ondrová (ODS) se nad akcí pobaveně netvářila. „Vždyť je to nesmysl. Oni lidem lžou. Nemají vlastní volební program, tak vymýšlejí hlouposti,“ uvedla primátorka.

„Náklady na centrum dosáhly 636 miliónů 600 tisíc korun, z toho prostředky mimo rozpočet města Zlína činily 476 miliónů, z vlastního rozpočtu města to bylo 160 miliónů 600 tisíc. To je pouze čtyři procenta všech investičních prostředků během čtyř let,“ vypočítala primátorka.

„Z okolí od rozumných lidí slyšíme naopak obdiv, že se nám za tak málo peněz podařilo pořídit takové dílo včetně zcela výjimečného koncertního sálu,“ sdělila Ondrová.