„Firma porušila zákon o odpadech. Za to jí správní orgán uložil pokutu 3,2 miliónu korun,“ řekla Právu mluvčí ministerstva Jarmila Krebsová. Původně firma dostala od České inspekce životního prostředí inspekce (ČIZP) dokonce sankci pět a půl miliónu, ministerstvo nakonec výši pokuty snížilo.

Osvědčení tvrdilo, že je vše v pořádku

Dvanáct tisíc tun kontaminovaného materiálu ze starého drážního tělesa skončilo v roce 2008 místo na zabezpečené skládce na soukromém pozemku v blízkosti vodního zdroje na okraji Chráněné krajinné oblasti Český les v areálu firmy, kterou spoluvlastní starosta České Kubice Vladimír Koranda (SNK). O tom, že by se mělo jednat o nebezpečný odpad, neměl podle svých slov ani tušení.

„Chtěli jsme materiál použít jako podkladní vrstvu pro stavbu asfaltových cest. Bylo to pro nás výhodné, protože firma, která nám ho dodala, za něj nic nechtěla. Deklarovala nám to jako použitý výrobek s certifikátem o kvalitě, který vydal státem uznávaný zkušební ústav,“ prohlásil už dříve Koranda.

Inspektoři ČIŽP zjistili ovšem něco jiného. „Rozbor ukázal zvýšený obsah ropných látek a další jedů. Například u arzenu jsme naměřili překročení limitu až o 173 procent,“ konstatoval šéf plzeňského pracoviště ČIŽP Zbyněk Sevelka.

Společnost Edikt, která rekonstrukci kolejiště prováděla, navezla kontaminovaný materiál na soukromý pozemek vzdálený jen asi deset kilometrů od stavby. Návoz na skládku tvořil podle zjištění inspektorů ze šedesáti procent materiál ze železničního svršku včetně pražců a kabelů. Zbytek byl demoliční odpad.

Osm obviněných

„Nechali jsme si udělat vzorky a výsledky našich rozborů ukázaly, že materiál není nebezpečný,“ reagoval už dříve na problém generální ředitel potrestané společnosti Pavel Dolanský. Vedení firmy podle něho rozhodnutí ministerstva zatím analyzuje a pak rozhodne o dalším postupu.

V souvislosti s tímto případem policisté obvinili osm lidí z trestného činu ohrožení životního prostředí. Podle informací Práva jsou stíháni dva manažeři a tři zaměstnanci firmy, která stavbu prováděla. Mezi obviněnými je i znalec státního zkušebního ústavu. Ten údajně vydal osvědčení o tom, že vytěžený materiál je nezávadný, přičemž měl zkreslit údaje o množství škodlivin a toxických látek v něm obsažených.