Bude mít konference jiný ráz než ta minulá v Teplicích, nebo opět půjde o přehlídku předvolebních hesel a slibů?

Nebude to přehlídka a bude to úplně jiná konference. My jsme ji záměrně koncipovali jako soubor čtyř diskusních panelů. Chceme, aby konference byla více interaktivní. Volíme i jiný sál, už se to neodehrává v divadle, ale je to kongresový sál, který skutečně umožňuje komunikaci mezi našimi delegáty a členy.

Snažíme se, aby konference na jednu stranu definovala naši pozici vůči současné vládě. Proto chceme na jejím konci schválit programové poselství, které je určeno občanům před senátními a komunálními volbami. V poselství se vymezujeme vůči vládě a říkáme, co si myslíme o současné vládní politice.

Druhý cíl je zahájit velkou debatu uvnitř ČSSD směrem k příštímu sjezdu o tom, jestli bychom měli nějakým způsobem inovovat náš střednědobý program, modernizovat obecný myšlenkový rámec, na kterém jsou programy soc. dem. stavěny.

Pozvánku do debaty přijali Václav Bělohradský, Jan Keller, Jiří Pehe, Robert Fico, Jan Švejnar, Valtr Komárek nebo šéf ČMKOS Jaroslav Zavadil. Co od jejich účasti očekáváte?

Jsem rád, že Robert Fico přijede. Naše politické strany dopadly velmi podobně, obě vyhrály volby, obě nakonec skončily v opozici bez koaličních partnerů. Cílem způsobu, jímž jsme zvali hosty do jednotlivých panelů, bylo otevřít ČSSD lidem, kteří o soc. dem. přemýšlejí, píší a třeba ji i kritizují.

Pro nás jsou takové pohledy nesmírně cenné, je to mnohem lepší, než kdybychom se sešli jako straníci mezi sebou, poplácali se po ramenou, řekli si, jak to všechno děláme dobře a zase se rozjeli. Konference by měla vyznít mobilizačně v tom smyslu, abychom vysvětlili lidem, proč je důležité jít k senátním a komunálním volbám, a na druhou stranu chceme zahájit debatu nad střednědobým programem ČSSD.

Neobáváte se, že by se konference mohla zvrhnout v debaty, které se budou týkat květnového volebního výsledku nebo blížící se volby předsedy ČSSD?

Rád bych, a myslím, že takto jsou panely zaměřeny, abychom mluvili o budoucnosti. O budoucnosti ČR, o rizicích, která skýtá tato vláda pro společnost a o tom, jak těmto rizikům může pomoci čelit silná ČSSD. Jak témata panelů, tak i mé úvodní vystoupení jsou v zásadě zaměřeny do přítomnosti a budoucnosti. Nechci se příliš vracet k volbám, myslím, že o tom bylo v soc. dem. hodně vnitřních diskusí přes léto a určitě se k tomuto tématu vrátíme na našich okresních a krajských konferencích před sjezdem. Tam nepochybně důležitým tématem bude určitá sebereflexe, analýza toho, co se stalo.

Myslím, že asi nepřijdeme na nic překvapivého. Prostě ČSSD nedokázala dostatečně ztělesnit změnu, ačkoliv jsme byli čtyři roky v opozici. Zatímco hlasy na pravici a pravém středu nepropadly, tak řada hlasů na levici propadla, protože lidé je dali menším politickým stranám, které se nedostaly do Sněmovny. To je hlavní příčina toho, že soc. dem. nyní nemá koaliční partnery a dostatečnou sílu.

Jak je to s plánem na možnost internetového hlasování v rámci ČSSD?

Máme připravenou koncepci webové aplikace, která by měla umožnit všem členům ČSSD, kteří si vyzvednou příslušné heslo, aby se vyjadřovali v orientačních anketách. Nyní je materiál v připomínkovém řízení a mohou se k němu všichni vyjádřit. Jde o to, abychom si ověřili, zdali je po tom poptávka, abychom zbytečně neinvestovali peníze do něčeho, co potom nebude pozitivně přijímáno mezi našimi členy. Jsem přesvědčen, že pro každé vedení strany to bude užitečná zpětná vazba.

Tady nejde o to, abychom anketami nahrazovali rozhodování volených představitelů ČSSD. To mi připadá poněkud alibistické, ale myslím si, že si vedení může testovat názory členů. Může to být i zajímavá pojistka pro případ, kdyby vedení strany z nějakého důvodu prosazovalo principy, názory, programy, které budou ve větším rozporu s míněním členů ČSSD. V takových anketách se tyto věci dají velmi efektivně a velmi levně ověřit.

Hodně se spekuluje o mocenských skupinách v ČSSD, říká se, že vaším klíčovým spojencem je David Rath. Jak to je, vytvořili jste tandem, nebo platí to, že je Rath jedním z doplňků ve stínové vládě, který oslovuje část voličů?

Jsem rád, že lidé v soc. dem. pochopili, že David Rath do stínové vlády ČSSD patří. Je to člověk, kterého potřebujeme i v Poslanecké sněmovně. Jsem rád, že převažuje pocit, že se soc. dem. musí spíše sjednocovat, než rozdělovat. A to je přesně to, proč bych byl rád, aby i v příštím období byli ve vedení soc. dem. lidé, kteří oslovují různé voličské skupiny. Musíme spolu všichni vycházet a musíme spolu najít společnou řeč.

Pokud jde o Davida Ratha, myslím, že na řadu priorit, které jsou v krátkodobém a střednědobém horizontu před ČSSD, máme podobný názor. My si nemůžeme dovolit být nějakou bezbarvou opozicí bez chuti a zápachu. Musíme být jasnou, zřetelnou, viditelnou alternativou vůči politice současné vlády. Skrze jinou cestu nebudeme schopni v příštích měsících a letech pozici soc. dem. v očích občanů posílit.

V létě jste prezentoval návrhy na změny stanov ČSSD týkající se například přímé volby předsedy strany. V jaké jsou tyto změny nyní fázi?

Dostali jsme se do fáze, kdy už máme konkrétní paragrafované znění. Jsou navržena nová ustanovení týkající se přijímání členů do ČSSD. Komise pro stanovy se shodla na principu šestiměsíční „zkušební“ lhůty. Shodli jsme se, že by měl být stanoven maximální limit počtu členů, které může organizace přijmout na jedné schůzi. Jde nám o to, abychom vytvořili prevenci vůči hromadným, nepřirozeným náborům nových členů. Stejně tak je posuzována změna delegačního principu na krajské konference a sjezdy.

My bychom byli rádi, kdyby nominace se již do budoucna neodvíjely pouze od prostého počtu členů v jednotlivých okresních či krajských organizacích, ale počty delegátů  ovlivnily také takové faktory, jako je volební výsledek ČSSD, počet voličů v daném regionu, ale samozřejmě počet členů. Opět je to jistá pojistka proti riziku, že se hromadnými nábory placených členů ovlivní politické rozhodování ve strukturách ČSSD.

A jaká je tedy situace konkrétně u přímé volby předsedy?

Navrhl jsem takové změny stanov, které by ji do budoucna umožnily koncipovat i jako jednokolovou. Myslím si, že by to hodně zjednodušilo její organizaci a snížilo náklady. V tuto chvíli, pokud se v listopadu rozhodneme na ústředním výkonném výboru volit předsedu přímo, tak musíme postupovat ještě podle stávajících pravidel. A tam budou nutná dvě kola přímé volby předsedy strany.

To znamená, že nadále platí nutná padesátiprocentní účast členů ČSSD v přímé volbě?

Platí jako podmínka platnosti padesátiprocentní účast. Přímou volbu předsedy strany podporuji a budeme se muset snažit, jak v prvním, tak v druhém kole dosáhnout toho, aby alespoň polovina členů ČSSD k těmto volbám přišla. Myslím si, že to možné je. Zejména pokud bude více kandidátů, mohlo by to motivovat k tomu, aby lidé přišli a rozhodli.