V textu petice pracovníci soudu upozorňují, že práce v justici vyžaduje velké odborné znalosti, které se navíc musí často měnit a rozšiřovat. Tyto dovednosti navíc musí zaměstnanci získávat samostudiem, protože na školení nejsou v resortu peníze.

Poslední kapkou do ohně bylo navíc Pospíšilovo prohlášení, že zapisovatelky u soudu berou mezi 15-20 tisíci korunami. Zapisovatelka se čtyřletou praxí totiž podle autorů petice dostává necelých 13 000 korun hrubého a na ministrem zmíněnou úroveň se dostává po 23 letech praxe. V případě schválení navrhovaných změn by se i její plat snížil o třetinu.

„Máme zcela zásadní a oprávněné obavy o svou sociální existenci. Tento návrh lze považovat za diskriminující, zejména pak vůči služebně starším pracovníkům, kteří po mnoho let ochotně pracovali v našem resortu. Vedlo by to nepochybně k odlivu nejzkušenějších pracovníků," stěžují si zaměstnanci v petici.

"Dle navrhovaných tabulek je evidentní, že se nejedná o snižování platů o 10%, jak je oficiálně uváděno, ale jde o snížení platu o cca 30-40%, což pro většinu z nás, zejména pak pro matky samoživitelky, znamená snížení životní úrovně až na hranici chudoby,“ stojí v textu petice s tím, že ani možnost navýšení pohyblivé složky platu není šťastným řešením, protože pak může lehce docházet k protěžování „oblíbenců“.