„Jednání Evropské rady se výjimečně účastní i ministři zahraničí, a bude se tedy částečně týkat i vnějších vztahů EU. Pro nás je důležité, aby se uvalením kanadských víz na české občany zabývala celá Unie, je to otázka celoevropské solidarity. EU by měla reagovat na to, že část jejich občanů je diskriminována,“ prohlásil Nečas.

Kanada zavedla víza pro české občany loni v červenci. Nejprve bylo nutné vízové formality zařizovat na vídeňském konzulátu, od prosince 2009 je otevřeno vízové oddělení i na ambasádě v Praze.

Za zavedením víz bylo loni narůstající množství žádostí českých občanů o azyl v zemi javorového listu.

Jednat se bude i o rozpočtové disciplíně

Na programu Evropské rady v Bruselu, kam Nečas zamíří ve středu v podvečer, je dále koordinace hospodářských politik EU.

Nečas bude ohledně kontroly národních rozpočtů prosazovat, aby se upřednostňovala obecná diskuse o principech národních rozpočtů formou politického závazku. Unijní právní akty nepovažuje za vhodný nástroj pro zajištění rozpočtové disciplíny.

„Co se týče sankcí, chceme také klást důraz na jejich symetrické používání a symetrické zacházení se všemi členskými státy EU. Jsme přesvědčeni, že pro sankce je třeba využít co nejširší škálu rozpočtových výdajů EU, tedy že by neměly být žádné druhy evropských peněz, které by byly před použitím těchto sankcí tabu,“ podotkl Nečas.

ČR se naopak staví proti zkrácení hlasovacího práva členského státu, který nebude dodržovat rozpočtovou disciplínu.

Česko chce také promítnout do legislativy EU vyjednanou výjimku ohledně připravované bankovní daně, uzavřel premiér.