„Budeme se snažit přípravu novely co nejvíce urychlit. Vzhledem k tomu, že celý legislativní proces trvá zpravidla rok, je přesto reálným termínem nabytí její účinnosti až 1. leden 2012,“ potvrdil v pátek Právu mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Komise je dvanáctičlenná a bude současně plnit úlohu stálého poradního orgánu ministra dopravy. Šéfuje jí poslanec a dopravní expert Věcí veřejných Stanislav Huml. Mezi jejími členy jsou i ředitel služby dopravní policie Leoš Tržil, náměstek ministra vnitra Michal Moroz, ředitel odboru vládní legislativy Úřadu vlády Jan Kněžínek, předseda Asociace dopravních psychologů Alois Hudeček či ředitel Ústředního automotoklubu Oldřich Vaníček.

„Scházet se budeme každých čtrnáct dní. Na příští zasedání si má každý přinést rozpracované návrhy k tématům, na nichž jsme se na prvním zasedání domluvili,“ informoval Hanzelka, jenž současně plní roli mluvčího komise.

Na větším postihu pro bohaté shoda nepanuje

Diskutovat se bude například o návrzích na podstatné zvýšení pokut za takové delikty, jako je nerespektování zákazu předjíždění, či předjíždění na vrcholu stoupání a v nepřehledné zatáčce.

„Tresty za tyto i další nebezpečné přestupky jsou dnes poměrně malé a agresivní řidiče příliš neodrazují. Trestat by se proto takové přečiny měly stejně jako alkohol za volantem, kde jsme už nyní schopni jít na 25 000 korun,“ je přesvědčen Huml. Ten také podporuje Bártův návrh, aby se za dopravní přestupky platily pokuty podle majetku řidiče a ceny vozidla.

„Na tom, jakým způsobem majetek řidiče zjišťovat a zda vůbec k tomu přikročit, však zatím nepanuje žádná shoda,“ konstatoval Hanzelka.

Za nezaplacení pokuty odebrání řidičáku

Větší šanci má požadavek dopravní policie, aby mohla řidičům, kteří nemají na zaplacení blokové pokuty, hned na místě odejmout řidičský průkaz. „Tak je tomu už na Slovensku, kde řidič dostane přechodný doklad s omezenou platností a řidičák je mu vrácen až po uhrazení pokuty,“ připomněl Hanzelka.

Policie také už delší dobu žádá, aby se zavedl tzv. řidičák na zkoušku. Nejen motocyklisté, ale i mladí řidiči osobních aut by tak byli v průběhu dvou let po získání řidičského oprávnění postihováni za přestupky dvojnásobným počtem bodů, což je má odradit od riskantní jízdy.

„Posoudíme i možnosti, jak zjednodušit dopravní značení, aby bylo přehlednější a silnice jím nebyly přehlceny. Bouřlivou diskusi pak v komisi očekávám o senátním návrhu, aby se za méně než 0,3 promile alkoholu neudělovaly řidičům trestné body, ale pouze peněžitá pokuta,“ uvedl Hanzelka.