Kocáb v úterý nabídl vládě svou rezignaci, odejít ale chce až ke dni jmenování svého nástupce, chce tak zabezpečit agendu. Jedná se podle něj o standardní postup při všech personálních změnách na významných pozicích v rámci státní správy. Nabídku prý podal "prostřednictvím předsedy vlády Petra Nečase".

Svoje rozhodnutí odůvodnil "nutností zabezpečení plynulého předání věcné agendy zmocněnce pro lidská práva a všech poradních orgánů, které má v gesci".

Vláda, která se dnes zabývala především diskusí o podobě státního rozpočtu na příští rok, ale o Kocábovi či jeho nástupci ve funkci nejednala. "My jsme dneska měli důležitější věci. Při vší úctě k panu Kocábovi jeho demise-nedemise není to, co by mělo cvičit s touto vládou," poznamenal Nečas.

Kocáb měl dosud v agendě lidská práva, občany se zdravotním postižením, národnostní menšiny, rovnost žen a mužů, neziskové organizace, záležitosti romské menšiny a sociální začleňování. Jednotlivá oddělení představuje zhruba v hodinových intervalech.

Kocáb versus Nečas

Nečas se s Kocábem dostal do sporu před týdnem, když premiér oznámil, že Kocáb podal rezignaci a on ji přijal. Kocáb to vzápětí dementoval s tím, že netrvá na svém dalším působení ve Strakově akademii, post chce ale opustit, až bude mít komu agendu předat. Stěžoval si také, že po ustavení kabinetu nikdo z nové vlády neprojevil zájem o práci jeho týmu.

Nečasovo prohlášení, že by láska k funkci neměla zmocněnci pro lidská práva zatemňovat rozum, označil Kocáb za nesolidní.

Na středeční schůzku vyslal Nečas svého poradce pro menšiny Romana Jocha. Nevládní organizace Kocába spíše podporují, obávají se o zachování úřadu a protestují proti případnému jmenování ředitele Občanského institutu Jocha vládním zmocněncem. Tuto možnost ale Nečas několikrát veřejně odmítl.

Zastánci lidských práv Jocha kritizují jako přílišného konzervativce a jeho pojetí lidských práv považují za nešťastné. Proti Jochovi protestovali u úřadu vlády. Iniciativa považuje Jochovo jmenování do funkce za "výsměch vládní moci občanské společnosti a neziskovému sektoru".