Ve středu to oznámil senátor Martin Mejstřík, který se spolu se svými čtyřmi kolegy obrátil na mandátové a imunitní výbory obou komor Parlamentu, aby s provinilci zahájily řízení. Jediným trestem však může být zveřejnění jmen poslanců a senátorů, kteří majetkové přiznání, které vyžaduje zákon o střetu zájmů, nedodali.