Zhruba desetina účastníků průzkumu neměla na danou otázku žádný názor.

Zhruba stejný poměr odpovědí se přitom ukázal i při otázce na to, jak dobře jsou s prací Senátu lidé obeznámeni. Šedesát čtyři procent respondentů deklarovalo, že má o činnosti Senátu dostatečné povědomí, zatímco opačně se vyjádřilo opět bezmála 28 procent.

Rovněž 64 procent lidí nepokládá instituci Senátu za nezbytnou, s takovým názorem se neztotožnilo 27 procent respondentů.

Na otázku „Souhlasili byste případně s tím, aby ústavní funkce senátora byla čestnou a bezplatnou funkcí, která by se udělovala významným osobnostem kulturního a politického života?“ pak 64 procent odpovědělo kladně, přičemž 40 procent lidí uvedlo zcela jednoznačné „Ano“.

Podíly odpovědí k otázkám na účelnost fungování Senátu (v procentech)
Máte dostatečné povědomí o činnosti Senátu?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
30,6 33,5 11,5 17,3 7,1
Je podle Vašeho názoru Senát nezbytný pro fungování ČR?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
14,6 12,5 45,5 18,7 8,7
Souhlasili byste případně s tím, aby ústavní funkce senátora byla čestnou a bezplatnou funkcí, která by se udělovala významným osobnostem kulturního a politického života?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
40,4 23,5 15,6 8,2 12,3