Není vyloučeno, že svou negativní úlohu sehrálo velmi deštivé počasí z posledních týdnů. Krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic Radomil Havrda uvedl, že vegetace, jež by měla působit jako stabilizační prvek a zeminu na svahu držet, za krátkou dobu ještě terénem neprorostla.

"Při tak velké stavbě se mohly narušit původní toky vody, která poté svah podmáčela. Těch vlivů může být prostě řada a musí se odhalit," podotkl.

Sesutý svah znovu vytvaruje do původní podoby těžká mechanizace, sama silnice by porušena být neměla.

Řidiči musí počítat s komplikací v podobě převedení dopravy do jediného pruhu. "Veškeré náklady spojené se sesuvem jsou věcí stavební firmy, která tady pracovala. Stavba silnice je v záruce," dodal ředitel.