"Zákaz prodeje lihovin se týká alkoholických nápojů, které obsahují nejméně 15% objemových etanolu. Zákaz se netýká vína a piva. Tabákové výrobky a lihoviny se budou smět prodávat pouze v provozovnách určených k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona," řekla mluvčí  plzeňského celního ředitelství Jitka Blahutová.

Mimo tyto provozovny se mohou cigarety a alkoholické nápoje prodávat pouze ve stáncích s občerstvením. "Tabákové výrobky mohou být ještě nabízeny ve stáncích s prodejem denního tisku," doplnila mluvčí.

Za porušení zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržnicích a tržištích může být  podle Blahutové uložena pokuta až 150 000 korun a sankce propadnutí zboží. "Zákaz se týká veškerých tabákových výrobků bez ohledu na to, jedná-li se o značené nebo neznačené cigarety," upřesnila mluvčí. 

Kontrolovat  dodržování zákazu  mohou jak celníci, tak finanční orgány, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, živnostenské úřady a Policie ČR. "S kontrolami začneme hned v lednu," uzavřela mluvčí.