„Sledování televize jako nejčastější způsob trávení volného času označilo 41 procent dotázaných,“ informovalo CVVM.

S papučovou kulturou to přesto není v Česku tak zoufalé. Průzkum totiž současně ukázal, že 31 procent lidí ve svém volnu aktivně sportuje a na procházky jich denně chodí 17 procent.

Přes nářky vydavatelů knih a časopisů si v Česku i poměrně dost čteme – volný čas na to využívá 31 procent obyvatel, tedy stejný počet, jako je těch aktivně sportujících. S přáteli tráví převážně své volno 26 procent a s rodinou 24 procent dotázaných. Jako způsob trávení volného času následuje zahrádkaření, odpočinek či návštěvy kina, výstav a divadel (7 % dotázaných). A šest procent občanů tvrdí, že žádný volný čas nemá.

Do popředí se derou počítače

Sledujeme-li využívání volného času v delší časové řadě, prvenství sledování televize zůstává roky neotřeseno. K podstatným změnám ovšem došlo v domácích pracích. Jestliže v roce 2004 se jim jako svému koníčku ve volnu s nadšením věnovalo 14 procent Češek a Čechů, loni už pouhých pět procent.

Obdobný útlum (i když pozvolnější) nastal v zahrádkaření (ze 17 na 13 procent). Naopak do popředí se derou počítače, u nichž volný čas tráví 14 procent dotázaných proti šesti procentům v roce 2004. S tím souvisí i prudký vzestup nákupu počítačů, které dnes v ČR vlastní již 55 procent domácností.

Za volno se ročně utrácejí miliardy

Zábavný průmysl a průmysl volného času jsou podle ekonomů ta odvětví, která nestrádají ani v dobách ekonomické krize. Lidé podle analytiků chtějí zapomenout na tíži doby. A když už ztratí zaměstnání, mají spoustu času, který musejí něčím zaplnit.

I podle psychologů je při dočasné nezaměstnanosti mnohem lepší například aktivně sportovat či zahrádkařit, než se jen pasivně užírat a trápit ve svém bytě v poloze vleže.

Skutečnost, že máme poměrně dost volného času, představuje i výrazný ekonomický fenomén. V rodinných rozpočtech představuje položka volný čas, rekreace, kultura zhruba 10 procent. V průměru utratí Češi ročně za kulturu a rekreaci 11 865 korun na osobu a za noviny a časopisy 1404 Kč. Kdybychom to znásobili jen zhruba čtyřmi milióny aktivně vydělávajících občanů, dostaneme se k 48 miliardám korun. Další desítky miliard utratí obyvatelé ročně za vstupenky, sportovní náčiní, knihy, zahrádkářské potřeby a počítače.