„Zatím se nám nepodařilo poruchu lokalizovat. Pravděpodobně ale půjde o prasklinu na vodovodním řadu,“ sdělila po jedenácté hodině mluvčí SmVaKu Eva Špirochová. Ve městě jsou už několik hodin pátrací čety s technikou, které hledají místo, kde k havárii došlo. „Zatím opravdu nevíme, co se stalo a v jakém rozsahu.“ Hledání poruchy komplikuje i fakt, že jde o poddolované území.

Bez vody bylo asi 20 000 lidí. jakmile technici místo našli, opravili ho a voda začala kolem jedné hodiny ve většině domácností téct.

„Náhradní zásobování pitnou vodou cisternami probíhalo v částech Nové město, Fryštát, Petrovice a Závada," dodala mluvčí.