Po pěti letech mu navíc umožní získat trvalý pobyt, a tudíž i bezproblémový pohyb po členských zemí Evropské unie.

Změna je součástí rozsáhlé novely zákona o pobytu cizinců, který ve středu schválila vláda. Podle ministerstva vnitra, které návrh předkládalo, se bude modrá karta vydávat na dva roky s možností prodloužení.

Žadatelé ale budou muset splnit určité podmínky, například budou muset mít ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání trvající minimálně tři roky. Zároveň budou muset doložit, jaký bude v Česku jejich plat.

„V pracovní smlouvě musí být obsažena hrubá měsíční nebo roční mzda alespoň ve výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy,“ sdělila Hana Malá z tiskového odboru ministerstva.

Nový typ pobytu vychází z unijní legislativy, v případě schválení zákona parlamentem by modré karty měly být zavedeny už od letošního 1. prosince.

V Česku se nyní vydávají tzv. zelené karty. Jde ale o národní úpravu, podle níž ji mohou dostat vysokoškolsky vzdělaní odborníci i méně kvalifikovaní pracovníci.

Ovšem narozdíl od modré karty ji mohou získat pouze cizinci z několika zemí.
Stínový ministr vnitra za soc. dem. Jeroným Tejc prý proti novému systému zásadně není. ČSSD však podle něj systém modrých karet podpoří jen v případě, že nebude možné jejich zneužití.

Větší odpovědnost pro zaměstnavatele

Novela také zvyšuje odpovědnost zaměstnavatelů za jejich pracovníky z třetích zemí. Vnitro k tomu přistoupilo poté, co se v důsledku hospodářské krize ocitla řada zahraničních dělníků bez práce a bez prostředků. Firmám se také už nebude tolik vyplácet zaměstnávat cizince na černo.

Zaměstnavatelé by měli například povinnost zaplatit náklady zdravotní péče u nepojištěného cizince, se kterým ukončil pracovní poměr ještě před vypršením platnosti jeho povolení k zaměstnání. Prodraží se mu i člověk, který po propuštění zůstane v republice nelegálně. Podle představ vlády bude muset firma platit náklady na jeho správní vyhoštění ze země.

Cizinci podnikající v Česku zase budou pod větším dohledem úřadů tak, aby skutečně vykonávali nějakou činnost a nezneužívali živnostenské oprávnění jen kvůli povolení k pobytu.

Například okresní správy sociálního zabezpečení budou informovat policii, pokud se cizinec odhlásí ze systému sociálního zabezpečení z důvodu přerušení nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.

V Česku žije legálně téměř 300 tisíc lidí pocházejících ze zemí mimo EU. Občané z těchto tzv. třetích zemí mají dostat od příštího května biometrické průkazy s elektronickou fotografií a otisky prstů, které mají zajistit jednoznačnou identifikaci při kontrolách.