"Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2009 dosahovalo úrovně 4,184, a dostalo se tak na historicky nejnižší hodnotu od počátku šedesátých let," konstatoval ÚZIS a doplnil, že celkem bylo evidováno 1,44 miliónu pracovních neschopností.

Na každých 100 pojištěnců připadlo v roce 2009 necelých 34 případů pracovní neschopnosti, což je o 30 procent méně, než tomu bylo o rok dříve.

První tři dny se nemocenská neproplácí

"Značným snížením především krátkodobých pracovních neschopností se naopak výrazně prodloužila průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti na 45 dní, což je nárůst o šest dní," uvedl ústav.

Snížení nemocnosti je dáno z velké míry legislativními změnami, které se dotýkají více nemocí než úrazů. Mezi ně například patřilo, že se v roce 2009 nemocenská vyplácela až od patnáctého dne nemoci. Do té doby zaměstnanci náležela náhrada mzdy od zaměstnavatele. První tři dny nemoci navíc nedostal vůbec nic.

Nemocnější byly tradičně ženy

Z dat také vyplývá, že nemocnější byly loni podobně jako v předchozích letech ženy. Příslušnice něžného pohlaví tvoří sice pouze 47 procent všech nemocensky pojištěných osob, nicméně na ně připadá 52 procent celkového počtu pracovních neschopností. Ženy také déle marodí.

Přes 90 procent všech pracovních neschopností bylo zapříčiněno nemocí, 3,5 procenta pracovními úrazy. Ústav také upozornil, že počet pracovních úrazů se v posledních letech nepatrně zvyšuje.