„Samozřejmě jsem šťastný, že se nemusím vystěhovat. Mnohem důležitější však je, že dnešní rozhodnutí bude důležitý precedens pro rozhodování, zda dědicové jsou povinni respektovat vůli svého předka,“ komentoval verdikt Ernest Kolowrat.

Pražský soud nezměnil svůj názor, který vyslovil už v květnu roku 2008, kdy zamítl žalobu bývalé přítelkyně Františka Kolowrata Dominiky Perutkové.

Nynější správkyně rodinného majetku napadala smlouvu, kterou mezi sebou bratři uzavřeli v roce 2003 a po prohraném sporu u obvodního i městského soudu se s dovoláním obrátila na Nejvyšší soud.

Ten letos v únoru rozsudek zrušil, protože se podle něj předchozí instance nevypořádala s otázkou, zda povinnosti ze smlouvy o výpůjčce zanikají smrtí půjčujícího. Případ je tak vlastně precedentní pro řadu civilních sporů.

„Dnes jsou v České republice doslova tisíce podobných případů, kdy například stárnoucí rodiče mají slib bezplatného doživotního užívání rodinného domku nebo domku příbuzného. Dnešní rozhodnutí jim zajistí, že kdejaký potomek je z domku vyhodit nemůže,“ dodal potomek hrabat Kolowratů.