"Aktuálně není v platnosti výstraha na nebezpečné jevy, ale ke konci tohoto a na začátku příštího týdne se budou místy vyskytovat vydatné srážky, zejména v bouřkách," uvádí ČHMÚ na svých stránkách.

"Velká četnost intenzivních bouřek se očekává hlavně mezi pátkem a nedělí včetně, ale prozatím se nedá přesně specifikovat, kde by ty bouřky měly udeřit a jak by měly být silné," upozornil odborník z ČHMÚ.

Ojediněle může napršet až 50 milimetrů srážek. V současnosti to prý vypadá, že i kdyby se některé toky vylily z břehů, způsobí jen lokální zatopení sklepů.

Meteorolog však upozornil, že při porovnání v delším časovém úseku nemusejí být naměřené hodnoty tak extrémní. Jisté ale prý je, že minulý týden šlo o záplavy z nadměrných srážek, nikoliv takzvané bleskové povodně způsobené přívalovými dešti.