Lidé by si měli nechat zkontrolovat stav domů, zejména statiku, kanalizaci a rozvody energií. Více než kdy jindy by měli dodržovat základní hygienická pravidla a zlikvidovat všechny povodňovou vodou zasažené potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo.

Každé otevřené zranění je potřeba řádně ošetřit a desinfikovat, riziko vzniku infekce je větší než obvykle. Nezapomeňte včas informovat o škodách svou pojišťovnu, jednejte pokud možno s klidnou hlavou a rozvahou.

Základní rady pro chování po povodni:

nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci

zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla

nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění

při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita

kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími)

pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní

jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem

dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů

na obecním úřadě se informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR