O uvolnění financí informoval v neděli předseda asociace a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD). „Situaci sledujeme celou sobotu, jsem v telefonickém kontaktu s hejtmany krajů a večer došlo na můj návrh k telefonickému hlasování, které rozhodlo o uvolnění první finanční pomoci,“ řekl Hašek. Kraje ještě budou projednávat možnosti individuální pomoci z vlastních zdrojů. „Já osobně navrhnu radě Jihomoravského kraje a zastupitelstvu uvolnění jednoho miliónu korun, tedy stejné částky, jakou jsme vyčlenili na pomoc regionům postiženým povodněmi v minulém roce. Je to vyjádření elementární solidarity mezi kraji ČR, které považuji za absolutní samozřejmost,“ dodal.

Postižené kraje nyní potřebují především balenou vodu, dezinfekční prostředky techniku a lidi na úklid. Hašek nevylučuje, že vzhledem k absenci jednotek armády v postižených oblastech bude zapotřebí pomoc prostřednictvím dobrovolných hasičů z dalších regionů a povolání tak zvaných aktivních záloh Armády ČR. V případě nutnosti může dojít i k použití techniky silničářů z dalších regionů v postižených oblastech.

Hašek současně vyzval premiéra Petra Nečase, aby se spolu s ministry svého kabinetu začal zabývat tzv. Olomouckou výzvou hejtmanů České republiky. Dokument, vzešlý z jednání hejtmanů 21. května v Olomouci, obsahuje výčet problémů, jež je nutno řešit v souvislosti s protipovodňovou ochranou území.