"Shodli jsme se na tom, že jednotlivé metody sexuální výuky budou předem konzultovány s rodiči, kteří tak budou přesně vědět, co a jakým způsobem se jejich dítě na toto téma ve škole učí," uvedl Dobeš. Zdůraznil zároveň, že je povinností školy poskytnout dětem informace přiměřené jejich věku. "Téma sexuální výchovy není výjimkou," dodal Dobeš. Je však ochotný změnit sporné části příručky, případně celou.

Už dříve jednal ministr o příručce s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Shodli se na tom, že by se mohla rozšířit koncepce etické výchovy a že by se problematika sexuální výchovy zasadila do širšího kontextu. Sexualita je součástí života a vztahu mezi mužem a ženou, z výchovy ve škole by se podle Duky ale neměla vytratit informace, že krása spočívá především v lásce.

Pět tisíc podpisů

Proti příručce vystoupil Výbor na obranu rodičovských práv, jehož zástupci v pátek s Dobešem jednali. K petici proti koncepci sexuální výchovy, jak ji připravilo ministerstvo školství, už se na webových stránkách výboru přidalo přes 5000 lidí.

Proti příručce vystoupila v dubnu Česká biskupská konference (ČBK). Podle biskupů příručka nebyla dostatečně konzultována s rodiči a občanskými skupinami a nabádá k přílišnému individualismu. Církvi vadí také pasáže, které údajně předpokládají, že děti mají zkušenost s pornografickými filmy a časopisy. V příručce se podle jejích kritiků doporučují formy a metody, které ohrožují mravní výchovu mládeže.

Ministerstvo školství dříve příručku hájilo tím, že jejímu vydání předcházela pečlivá debata. Byla prý zpracována tak, že se v ní sexuální výchova pojímá komplexně.