„Chceme ozdravit ekonomiku, modernizovat tuto zemi, což je jistě silná ambice, proto k tomu potřebujeme názor největších odborníků v této zemi. Tato vláda se nechce tvářit, že snědla všechnu moudrost, nestydíme se vyslechnout názor nezávislých odborníků,“ uvedl Nečas.

Členové NERV se s Nečasem dohodli na pravidelných měsíčních jednáních, která budou probíhat za účasti i dalších expertů včetně univerzitních doktorandů a ekonomických ministrů. Nečas vysvětlil, že NERV může mít v budoucnu také funkci oponenta vůči vládě.

Základní oblasti, na které se NERV zaměří
1. Zastavení zadlužování země
2. Důchodová reforma
3. Zmenšování korupčního prostředí
4. Vztahy k EU a evropské legislativě
5. Základní udržení konkurenceschopnosti (zahrnuje mimo jiné reformu vzdělání, vědy a výzkumu, modernizaci infrastruktury)
6. Podpora podnikání

„Nemohu vyloučit, že názor NERV bude jiný než vlády, budeme to respektovat, je to nepolitické těleso. Nemohu vyloučit, že NERV na druhou stranu nepřesvědčí vládu, aby názor vzniklý na základě nějakého koaličního kompromisu změnila. Nechceme nijak zpochybňovat intelektuální potenciál rady,“ dodal premiér.

Členům rady poděkoval za jejich „bezplatnou službu vlasti“ a připojil citát prvorepublikového státníka Aloise Rašína, který svého času prohlásil, že za práci pro vlast se neplatí.

Personální složení NERV
Vladimír Bezděk, Vladimír Dlouhý, Eduard Janota, Pavel Kohout, Pavel Kysilka, Lubomír Lízal, Michal Mejstřík, Daniel Münich, Jan Procházka, Jiří Rusnok, Tomáš Sedláček, Jiří Schwarz, Jiří Weigl, Petr Zahradník, Miroslav Zámečník

Všichni členové jsou dle ministerského předsedy nestraníci, mezi nimiž neexistují žádné vazby na stranické sekretariáty. Podotkl, že se ozvaly i požadavky, aby mezi nimi byli například zástupci Věcí veřejných, ale nestalo se tak.