Půjde o odběr vzorků a profesionální rozbory prodávaných pohonných hmot.

„Občané našich krajů jsou samozřejmě i zákazníky čerpacích stanic. Podle našeho názoru mají právo na informace o kvalitě prodávaného zboží, v tomto případě pohonných hmot. Jako poslanec budu zároveň interpelovat vládu v otázce zveřejnění dosud utajovaných výsledků kontrol, prováděných dosud Českou obchodní inspekcí na jednotlivých čerpacích stanicích,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.