„Klinické příznaky infekčního onemocnění uvádí podle dosavadních informací asi sedmdesát osob. Bramborový salát se jeví jako nejpravděpodobnější cesta přenosu uvedeného bakteriálního onemocnění. Počty prokázaných onemocnění i osob s klinickými příznaky se ještě mohou v čase měnit, protože stále ještě monitorujeme nové případy," uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Zdeněk Velikovský.

"Dosavadní výsledky kultivačních vyšetření zaměstnanců stravovacího zařízení prozatím neprokázaly, že by někdo z nich byl zdrojem onemocnění, zdroj je tedy dosud neznámý,“ dodal hygienik.

Pracovníci odboru hygieny výživy momentálně ověřují účinnost provedených protiepidemických opatření, realizují kontrolní stěry ve stravovacím zařízení, následovat  bude další šetření včetně opakovaného odběru biologického materiálu zaměstnanců  stravovacího zařízení ke kontrolním vyšetřením.