Kalouskův návrh počítal právě s tím, že největší část, více než tři miliardy korun, zmrazí právě resort školství.

Podle Dobeše ale nebylo středeční jednání vlády určující. „Bylo schváleno kompromisní řešení. Spočívá v zavázání celkové částky 10,2 miliardy z rozpočtu všech resortů, klíčové však bude až další jednání, které se uskuteční před 30. zářím, kdy vláda předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2011. Teprve na tomto jednání padne rozhodnutí, jaké procento z jednotlivých resortních kapitol bude v roce 2010 seškrtáno,“ vysvětluje na webu Dobeš.

Pedagogy rovněž ubezpečil, že na vládě jasně deklaroval, že v žádném případě nebude snižovat mzdy v regionálním školství, a proto částka, kterou je schopen v průběhu roku 2010 uspořit, činí maximálně 1,5 miliardy.

„Jsem si dobře vědom, že tato vláda chce být vládou rozpočtové odpovědnosti, na straně druhé deklarovala vzdělávání jako svou prioritu. Drastické omezení výdajů na regionální školství, které by se dotklo i platů učitelů, by bylo s tímto záměrem v příkrém rozporu,“ uzavřel Dobeš.