Pas, kterým budou muset být všichni zvířecí cestovatelé doprovázející své pány vybaveni od 3. července 2004, musí obsahovat především potvrzení o řádném očkování proti vzteklině, dalších očkováních a také prodělaných nemocích. Bude obsahovat číslo podle kódu ISO členského státu a číslo odpovídající identifikačnímu tetování či elektronickému čipu zvířete.

S novým dokumentem o velikosti 100 x152 milimetrů v modrých deskách s kruhem žlutých hvězd, nápisem Evropská unie a názvem domovského státu se majitelé budou moci dostat do všech zemí Unie s výjimkou Irska, Švédska a Británie. Ty vyžadují navíc zkoušku, že vakcína proti vzteklině vytvořila v těle zvířete dost ochranných látek, dále potvrzení, že byli odčerveni a ošetřeni látkou odpuzující klíšťata, případně další potvrzení.

Nový dokument je zkrátka obdoba očkovacího průkazu, které i čeští chovatelé už dobře znají, jenže teď bude mít ve všech zemích EU stejnou formu.