"Není možné, aby vláda rozpočtové odpovědnosti zahájila svou činnost tím, že nedodrží schválený deficit v rámci prvního roku," konstatoval ministr.

Propad příjmů je podle jeho slov dán nižším výběrem daní, což představuje částku 14 miliard. Dalších 14 miliard představuje nižší výběr sociálního pojištění.

Kalousek zdůraznil, že je třeba rozlišovat kroky pro letošní rozpočet, kroky pro rozpočet na příští rok a rozpočty dalších let.

Prozatím mají ministerstva vázat 2,5 procenta svých rozpočtů po odečtení mandatorních výdajů, kterých se škrty nedotknou. Výjimku tvoří resort obrany, neboť část jeho financí půjde v příštích letech na platy pedagogů.

V souvislosti s výroky představitelů VV, kterým se nelíbí rozvrstvení škrtů mezi jednotlivá ministerstva Kalousek uvedl, že počká na jednání vlády a nebude problém řešit přes média.

Kalousek neopomněl podotknout, že letošní úspory jsou pouze rozcvičkou pro úspory, které nastanou v příštím roce, kdy hodlá ušetřit 55 miliard korun.