Pro mladé učitele navrhujete od Nového roku náborový příspěvek 180 tisíc korun. Stále to platí?

Cením si, že vláda rozhodla, že učitelé budou chráněnou profesí. Vzala na vědomí, že z dlouhodobého pohledu jsou kantoři ti, kteří byli biti na platech, a zároveň měli tu zodpovědnost, že se nikdy dramaticky nebouřili. Jsem rád, že budou preferovanou profesí po dobu dvou následujících let. Pak se platy na tři roky zmrazí.

Úkolem na ministerstvu je najít správný model pro rok 2011. Abychom dokázali spravedlivě přerozdělit částku 2,1 miliardy korun, kterou jsme získali z obrany. Další rok mzdová základna vzroste o další 4 miliardy. Nejvíc se mi líbí kombinace náborového příspěvku po vzoru policie či armády, kdy by čerstvý absolvent dostal ve dvou splátkách určitou částku poté, co by se zavázal, že ve škole nějakou dobu setrvá. Kloním se k těm 180 tisícům.

Kloníte? Ještě to není jisté?

Je to na zpracování naší ekonomické skupiny a skupiny regionálního školství. Byl to můj návrh, ještě než jsem nastoupil na ministerstvo. Mně se stále líbí a stále jsem přesvědčen o tom, že je nejvhodnější.

Kdyby byl náborový příspěvek adresný, jak a kdy by se dorovnaly platy ostatním učitelům, aby mladým kolegům nezáviděli?

Dorovnaly by se do výše 20 tisíc hrubého. Od 1. ledna 2011.

Problémem posledních let je kázeň dětí. Jak ji vyřeší váš návrh, aby rodiče podepisovali se školami smlouvy s tím, že za chování svých dětí nesou odpovědnost?

Nejprve uvedu, že v souvislosti s náborovým příspěvkem očekávám, že nám do škol přijdou muži. Pro mladého absolventa může být nástupní plat 20 tisíc zajímavý. A mám zprávy z terénu, že mimo Prahu určitě ano. S kázní by to mohlo být hned jiné.

Na druhou stranu otevíráme diskusi nad tím, jestli je pro českou kotlinu přijatelná podoba smlouvy mezi školou a rodiči, kde by se ale nepředala odpovědnost na rodiče, jak říkáte.

Ti dnes dávají dítě do školy. V drtivé většině případů takto: Tady ho máte, tady ho vzdělávejte a možná vychovávejte, a prosím, nechtějte po nás nějakou výraznou angažovanost. To je špatně. Zde musí být spoluodpovědnost. Z obou stran. A ta smlouva by ji měla nějak garantovat.

Takže dítě je zlobivé, nadává sprostě učiteli, telefonuje v hodinách. Jak to vyřeší spoluodpovědnost?

Stanoví se třeba jasné pravidlo, kdy je možné mobil odebrat a kdy ho vrátit. A rodič říká: Já s tím souhlasím. A žák to ví. Ví, že jeho táta a máma jsou domluveni s paní učitelkou na tom, co se stane, když mobil zneužije. Když bude dítě výrazně narušovat průběh hodiny, pak se bavme o alternativě, kde jinde ji může strávit, aby spolužáky nerušilo. Jestli bude třeba zapojeno do terapie s psychologem či co bude dělat.

Zde čerpám náměty ze své psychologické praxe, kdy jsem pracoval právě s dětmi s výchovnými problémy. My podepisovali smlouvy každý den. Když bylo dítě starší, tak ji podepisovalo samo, též rodič a učitel. U malých dětí jsme řekli: Tak, a tyto čtyři body budeme dodržovat. Dítě bylo náhle jistější v prostoru, kde se pohybovalo, a jeho chování se velmi rychle napravilo.

Bude se počet přihlášek na SŠ snižovat ze stávajících tří, proti kterým brojí ředitelé?

Není třeba omezovat počty přihlášek, ale je potřeba vyřešit administrativu a finanční náročnost. Máme připravenou novelu zákona, kdy bude stačit přijetí či nepřijetí vyvěsit na web školy. Ředitelé nebudou muset posílat obálku s modrým pruhem, což je pro ně opravdu ohromná zátěž.

Máte pro čtenáře nějakou novinku? Něco, co jste dosud „nevystřelil“ do světa?

Pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) chce vázat sociální dávky k různým povinnostem. Mimo jiné k tomu, že rodiče budou garantovat docházku dětí do škol a předškolních zařízení. Setkává se to u mě s velkým souhlasem, s velkou podporou. Chci na tom participovat.

A ještě větší překvapení pro vás bude, že jsem se ve středu potkal na vládě na obědě s panem Kocábem, vládním zmocněncem pro lidská práva. Oba jsme se shodli, že projekt podpoříme. Vznikne tlak na to, aby děti navštěvovaly poslední ročník mateřské školy a základní školu.

S panem Kocábem objedeme klíčová místa v republice. Vyzveme maminky romských dětí, aby byly garanty vzdělávání. Jednak zachrání své sociální dávky, jednak investují úsilí do budoucnosti svých dětí.

Celý rozhovor s ministrem školství Josefem Dobešem, v němž se vyjadřuje i ke státním maturitám, si můžete přečíst v sobotním vydání deníku Právo.