Společnosti Hokra Spedition s.r.o., INZETs.r.o., Prominecon Group a.s., CBK SHIFT s.r.o. a Natural Mystic s.r.o. dostaly sankci v celkové výši 4,9 miliónu korun za vzájemnou koordinaci svých nabídek v zadávacím řízení.

„Provozování ubytoven a provozních středisek Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice,“ jejím zadavatelem bylo Ministerstvo obrany ČR - vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice. Rozhodnutí dosud není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Soutěžící se spojili a předem se domluvili na tom, kdo vyhraje a jaké ceny se účastníkům nabídnou. "Toto spojení je pro hospodářskou soutěž a hlavně pro veřejné finance velmi nebezpečná věc, protože  to velmi vážným způsobem znehodnocuje jak soutěž o veřejné zakázky, tak to odebírá veřejné prostředky státu,“ uvedl Rafaj.

Případ zajímal i policii

Jak doplnil šéf odboru hospodářské soutěže Michal Petr, byl případ úřadem prošetřován na upozornění ze strany policie, která se podezřelým chováním uchazečů o zakázku rovněž zabývala.

„Policie sama došla k závěru, že by se mohlo jednat o nedovolenou dohodu a celý případ nám postoupila,“ pochválil práci policistů Petr, který rovněž zdůraznil, že se nejednalo o náhodu. Jak uvedl, jde o první případ, ale zcela určitě ne poslední a úřad už má informace i o jiných podobných dohodách z různých oblastí zakázek.

Na dotaz Práva šéf odboru hospodářské soutěže odpověděl, že účastníci dohody si byli velmi dobře vědomi svého nezákonného jednání. Jak znovu zdůraznil, potrestaní účastníci si ještě stále proti uložené sankci mohou podat rozklad. Zakázka měla hodnotu 12 miliónů a pracovníkům úřadu se nepodařilo zjistit, jaké si mezi sebou stanovili odměny za účast v tomto komplotu.

Naposledy udělil antimonopolní úřad pokutu Českému vysokému učení technickému za  výběrové řízení na dodání tří speciálních přístrojů určených k měření fyzikálních vlastností kompaktních těles na dvě veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena v součtu přesahovala 3,7 miliónu korun. [celá zpráva]