Zatímco tradiční etablované strany se mohou opírat o relativně stabilní voličské jádro a početné pole sympatizantů, nově vzniklé subjekty do jisté míry těží z otrávenosti lidí s politickou situací.

Zatímco pro 51 procent komunistických voličů je KSČM stranou, která zcela odpovídá jejich názorům a zájmům, u ODS či ČSSD má tento názor zhruba třetina lidí. S VVTOP 09 se takto identifikuje pouze 14 procent jejich voličů.

Voliči se nejčastěji se stranami ztotožňují do té míry, že připouštějí blízkost stranického programu a vlastních názorů. Není ale bez zajímavosti, že 40 procent voličů VV v průzkumu uvedlo, že tuto stranu volilo, ačkoliv jim není příliš blízká, ale jen lepší než ostatní strany.

U dalších stran se množství takovýchto voličů pohybuje kolem 15 procent. Vyšší je u TOP 09, kterou z těchto pohnutek zvolilo 27 procent lidí.

 Který z výroků nejlépe charakterizuje volební rozhodnutí
 zcela odpovídá mým názorům
je dosti blízko mým názorům
není mi příliš blízko, ale stále lepší než ostatní
ODS
 2955
16
ČSSD
 3252
16
KSČM
 5136
13
VV
 1446
40
TOP 09
 1459 27
 Zdroj: STEM