Pětisetkoruna se platí za podání žádosti. Peníze člověk nedostane zpět, ani když mu úřad v hledání člověka nijak nepomůže.

Zákon podle Seitlové neřeší ani situace, kdy hledaný člověk zemřel. "Podle zákona totiž ministerstvo vnitra jako správce registru obyvatel sdělí žadateli údaj o datu a místu úmrtí pouze v případě, že hledaná osoba je ve vztahu k žadateli osobou blízkou," uvedla kancelář ombudsmana v tiskové zprávě. Pokud šlo například o hledaného spolužáka, ministerstvo informaci o úmrtí neposkytne.

Další potíže mohou nastat, když má hledaný trvalé bydliště na úřední adrese. Když ministerstvo dostane žádost o hledání člověka a identifikuje ho, musí mu nejdřív dát vědět, že se s ním chce někdo spojit. "Pokud si hledaná osoba dopis na ohlašovně nevyzvedne, což se často stává, kontakt se nemůže uskutečnit a žadatel opět zaplatil správní poplatek marně," uvedla kancelář.

Žádost o zprostředkování kontaktu je možné podat na matrice, úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajském úřadu. Žadatel i hledaná osoba musí mít české občanství.

TIP: Najít svoje spolužáky můžete i na službě Spolužáci.cz, kterou provozuje Seznam.cz. V současné době je na ní evidováno přes tři miliony spolužáků ve 438 000 třídách.