"Předali jsme ÚOHS dostatek jasných a přesvědčivých důkazů a podkladů o správnosti našeho postupu. Rozhodnutí je pro nás nepochopitelné," uvedl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Lesy ČR na zakázku nevypisovaly soutěž a uzavřely v únoru a březnu loňského roku smlouvy přímo se společností Import Volkswagen Group. "Zadavatel se dopustil dělení zakázky, čímž došlo ke snížení její ceny pod zákonné limity a následnému přidělení bez výběrového řízení," uvedl Rafaj.

Lesy ČR uzavřely nejdříve smlouvu na šest automobilů Audi typů A4 a A6 za celkem 5,382 miliónu korun bez DPH a o měsíc později od stejného dodavatele odebraly v rámci zakázky malého rozsahu vůz Audi A8 za 1,651 miliónu korun bez DPH.

Podle ÚOHS jsou si obě zakázky podobné. Jednalo se o vozy pro management firmy a k jejich zadání došlo v rozmezí čtyř týdnů. Zakázky tedy měly být uskutečněny dohromady a s veřejným výběrovým řízením.

Lesy ČR před ÚOHS obhajovaly svůj postup zejména výraznou slevou, která byla dodavatelem poskytnuta. V obou případech však státní podnik vyzval k podání nabídky pouze společnost Import Volkswagen Group. Neprovedl také žádnou poptávku či průzkum trhu s požadovanými automobily. "Nelze tedy spolehlivě tvrdit, že nabídnutá cena byla skutečně podstatně nižší, než je obvyklé," dodal Rafaj.